Studier om barn och mat

Att äta rätt är viktigt genom hela livet, men kanske allra viktigast under de år då vi utvecklas och blir de människor vi blir – under barndomen. Olika forskningsstudier visar på vikten av att redan från barnens första levnadsår noga se över och planera deras näringsintag.

En studie av Karolinska Institutet som presenterades i december 2013 visade till exempel att grunden för fetma hos många barn läggs redan under deras första levnadsår. Man har också hittat en koppling mellan överviktiga spädbarn och lågutbildade föräldrar, även om man i studien inte har haft möjlighet att säkerställa vad detta samband beror på. Forskare visste sedan tidigare att det fanns ett samband mellan överviktiga barn (äldre än ett år) och överviktiga föräldrar, men denna koppling mellan låg utbildning och övervikt hos spädbarn är en ny upptäckt. Eftersom de flesta spädbarn ammas under sina första sex månader i livet, och alltså får i princip samma mat under sitt första levnadsår, förbryllar denna koppling forskarna. En teori som har lagts fram är dock att det har samband med barnets övergång från amning och bröstmjölk till barnmat och vanlig mat. Forskarna menar att det under denna period är viktigt att hålla en regelbundenhet i barnets kost, och inte amma barnet när det är hungrigt. De menar också att en osäkerhet som kan finnas hos lågutbildade föräldrar kan vara orsaken till att de avviker från regelbundenheten just i övergångsperioden.

Studier har också visat att barn är öppna för nya smaker redan vid fyra månaders ålder, under en ”smaklucka”. Ju fler smaker de upplever under denna lucka, desto mer öppna kommer de att vara för nya smaker senare i livet. En ny trend inom barnmat är att laga sin egen, eftersom man då vet att den är färsk och inte innehåller några konserveringsmedel. Dessutom kan egenlagad barnmat bli smakrikare. Du hittar inspiration och massor av recept på Matklubben.se. Som förälder bör man inte vara rädd för att låta barnet prova nya smaker – när barnet grimaserar betyder det inte att något smakar illa, utan helt enkelt att det är en ny smak som barnet inte var beredd på att känna.

Även senare under uppväxten har dock kosten inflytande på barnens hälsa. En holländsk studie visade 2011 att en kost som helt utesluter allergiframkallande mat kan lindra symptomen på ADHD hos barn i åldrarna 4 till 8 år. Av de 41 barn som fullföljde studien visade 64 % stora förbättringar.

Att rätt kost är viktigt är nog de flesta medvetna om idag, men kanske måste vi bli än mer medvetna om vad rätt kost kan göra för våra barn, och inte bara oss själva.

Studier om barn och mat 22

 
 

About the author

More posts by