Barns språk

Barn är ett folk och de bor i ett främmande land… Olle Adolphsons sångtext sammanfattar barnens värld väldigt bra. Man föds i ett land och redan innan man lär sig tala förstår man vad världen runt omkring talar om. Språkutvecklingen är aktiv från första stunden. Därför är det viktigt att tala med barnet, lyssna på musik tillsammans och att läsa böcker. I början kommunicerar barnet med blicken, kroppsspråket och ansiktsuttrycket. Det är något att tänka på ifall man försöker ljuga för ett barn. Det är helt naturligt för ett barn att läsa mellan raderna och orden.

Det får inte bli en tävling

Redan vid några månaders ålder börjar barnen att med gommen, munnen och tungan försöka göra ljud. Vid ett års ålder kan de flesta barn åtminstone ett ord och vid tre års ålder brukar ordförrådet bestå av 1000 ord. Pojkan kan ibland vara lite långsammare än flickor. Tänk på att det finns individuella skillnader och det får aldrig bli till en tävling föräldrar emellan. Att Brangelinas barn lär sig sju språk får ses som extremt och kanske även onödigt. Om det är ett äldre barns eget val är det helt accepterat, men att som förälder tvinga på barn flera språk kan ofta göra att det blir bakslag.

Växa upp med två språk

I ett mångkulturellt samhälle är det många barn som växer upp med två språk. En gång fanns det i Sverige en skam över att ha rötterna i annat land och därför talade man inte modersmålet med barnet. Dessutom fanns det en åsikt att barn som växer upp med två språk blir senare i talet. Vanligtvis fungerar det utmärkt att växa upp som tvåspråkig. För en utomstående kan det låta som att barnet blandar ihop språken, men där får man tänka på att om det naturliga för barnet att ha 1000 ord i ordförrådet blir det lite mindre ord i var och ett av språken. Barnen vet dock exakt vilka ord som hör till vilket språk trots att de blandar lite.

 
 

About the author

More posts by