Barn och sociala medier

Barn ägnar mer och mer tid åt sociala medier. Många börjar använda Facebook och Instagram redan när de går på lågstadiet. Detta har skapat nya möjligheter men också nya problem. Många vuxna oroar sig för sina barns användning av sociala medier och upplever att de inte har kontroll på vad barnen ägnar sig åt. Det kan vara svårt att lämna sina barn i fred när det gäller deras användning av sociala medier. Många oroar sig för att barnen tittar på bilder som de inte borde titta på eller skapar kontakter med människor med oädla motiv.

Att låta barnen få frihet

Selfie with my little fairyMen det är viktigt att låta sina barn få upptäcka sociala medier och att ge dem frihet i användningen. Barns rätt till privatliv i sociala medier är grundläggande på samma sätt som barn har rätt till privatliv när det gäller andra delar av livet. Det viktigaste är att prata med sina barn om sociala medier och kolla av hur de mår och om de verkar påverkade på något negativt sätt. I de flesta fall är det ganska enkelt att läsa av om ens barn trivs och mår bra. Då är det förmodligen inga problem med användningen av sociala medier. Men verkar barnet nedstämt är det läge att undersöka saken närmare.

Risker med sociala medier

För det finns så klart risker med att låta sina barn använda sociala medier fritt. Det är inte alls säkert att de är mogna för att göra rätt val när det gäller vad de tittar på och vilka kontakter de tar. Att som förälder ha ett visst mått av insyn och kontroll är bra. Ett tips kan vara att själv vara aktiv på sociala medier och att göra det till en naturlig del av ert gemensamma liv. Det kan vara både roligt och givande att följa sina familjemedlemmar i sociala medier. Kanske kan ni ta bilder tillsammans och göra något bra och roligt av livet på sociala medier.

 
 

About the author

More posts by