Bör barn ha mobiltelefon?

Mobiltelefoner har gått från att vara en lyxvara för några få utvalda till att vara i var mans och kvinnas ägo. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning kan det snart också inkludera barnen. I takt med att mobiltelefonerna blir allt billigare väljer fler föräldrar att ge sina barn en telefon. Dessutom har många yngre ungdomar insett mobiltelefonins lockelser med alltifrån appar till fotografi. Det gör att det som förälder kan vara svårt att stå emot trycket när barnet tjatar om en ny mobil. På senare tid har dock forskningen ifrågasatt huruvida barn verkligen bör använda mobiltelefoner.

Vissa forskare har lagt fram studier som menar att mobiltelefoner kan vara direkt skadliga för barn. När mobiltelefonin som teknik var ny på marknaden höjdes det varningsrop som menade att även vuxna kunde ta skada av den nya tekniken. Dessa klingade sedan av i takt med att mobiltelefonerna gick framåt. För några år sedan blev dock kritiken på nytt aktuell eftersom en rad internationella forskare slog larm om mobiltelefonens potentiella skadeverkningar. De menade att barn är mer utsatta för olika typer av strålning – och även om skadorna inte syns med blotta ögat till en början kan skadorna dyka upp senare i livet.

Girl (6-7) using mobile phone, covering mouth with hand

Några av bieffekterna som mobiltelefonens strålning kan ha på barn, menar forskarna, är en ökad risk för att utveckla cancer senare i livet. I dagsläget har vi ännu inte lyckats komma fram till vad det är i detalj som orsakar cancer, vilket gör att det kommer frekventa och ibland motstridiga rapporter om vad cancern egentligen kommer sig av. Det har inte funnits några entydiga studier som visar att mobiltelefoner skulle orsaka cancer, men det är å andra sidan ett forskningsområde som inte har hunnit producera tillräckligt många långsiktiga rapporter för att kunna ge ett säkert resultat.

Många forskare menar ändå att det är bäst att ta det säkra före det osäkra och vidta några säkerhetsåtgärder utifall att barn kan vara extra känsliga för strålning. Genom att ge barnet en handsfree slipper han eller hon hålla luren mot örat under längre perioder. Om du som förälder vill kunna sova helt lugnt är det kanske bäst att skippa telefonen helt och hållet och istället exempelvis köpa nya saker till barnets sovrum, som leksaker eller en våningssäng.

 
 

About the author

More posts by